چهارشنبه، دی ۱۸، ۱۳۸۷

Teacher : Who was The Creator of the Feminist Movement in early '60's?
Student : A bunch of Fat Old Slluts on their periiods.
Teacher : Right. Very Well , I Will Give You A+ .

P.S. : I Can`t Remember The Reference.

2 comments:

فرشته گفت...

به جان خودم اگه منم یه همچین تعریفی از فمینیست ها به استاد اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ارائه می دادم نمره ی این ترمم تضمین شده بود.

Black Droplet گفت...

فوق العاده بود! =))

ارسال یک نظر