شنبه، دی ۰۴، ۱۳۸۹

و چه چیز غمگین تر از روحیست که

جسمش ارضا شده اما خودش  آرام نشده است

[+] [+]

پنجشنبه، دی ۰۲، ۱۳۸۹

نامرده در تاریخ فلان از منزل خارج شده
و تا کنون باز نگشته است.
در تاریخ مذکور هیچ کس فکرش  را هم نمیکرد که نامبرده
تخـــمش را داشته باشد پای حرفش بایستد ،
ولی ظاهرا داشته است.

لذا اگر نامبرده را در جایی از این شهر دیدید
دستی به شانه اش بزنید
و از طرف همه ی آشنایان ، دوستان
و اونهایی که جرئت ش رو نداشتن
بهش بگید:

                                       دمت گرم مـَــــرد

[+] [+]

شنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۹

444

[ My Podcast Trailer ]

[Download 00:37 – 317 KB]

[+] [+]