شنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۸

+ : ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشت ، به خون یاران ...

ممد : چرا اتفاقا بودم دیدم .

[جمعیت داد میزنن رووووح و هر کدوم به سمتی فرار میکنن]

یکشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۸


یک ردیف میله ی فولادی است وسط

و در هر دو طرف میله ها زندان است .

یک طرف کوچک تر و خلوت تر
یک طرف بزرگ تر و شلوغ تر- من نباشم کی موهاتو ناز میکنه؟


+ در این لحظه 37 نفر از پشت صحنه و زیر تخت و توی کمد
یک صدا داد زدن : من من من


همانا در پس هر شب جمعه ای ، عصر جمعه ای قرار دادیم

باشد که فراموش نکنید که در نهایت گا**ده خواهید شد


تو رو من من تورو تو رو خود خود خدا میدونه که من تو رو تو رو من من تو رو ....

در جمله ی بالا ویرگول ها را در جای مناسب قرار دهید. (2 نمره)


مثل مزه ی تلخ گس عطر زیر گردن


+ با من ازدواج میکنی؟

- آره !

+ گه میخوری .


+ کجاید مردان بی ادعا؟

- دنبال دامن کوتاهن.

شنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۸


+ و از جک ترین ژانر ها میشه به فمینیست های ویرجین در حال خود ارضایی اشاره کرد.آن کس که بداند و بداند که بداند، گایـیـ.ـده دهان خویش شب و روز بنماید

وان کس که نداند و نداند که نداند، حال و هولی در این گیتی تخـ.می بنماید

پنجشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۸


قانون وضع میکنند تا قانون ها را قانونی نقض کنند.


همانا لذتی در Share شدن هست که در لینک شدن نیست.