چهارشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۹

آی یاری که ندارم بیا ، دلداری که ندارم بیا
دل میل تو داره
سزاوارم نیستیم
ولی
بیا


کـــــون کش بیا
جـــــــــاکش بیا


نمیدونیم از چی به گا رفتیم
اما اگه از نبودن توئه
خیلی دیــــوثی ، بیا


اینایی که میگم از جـــاکشیم نیست
از بدخشانمه
از جان نا آروممه


تو کاریت نباشه
فقط بیا
هر کی هستی
هر جا هستی
بیا بیا

[+] [+]

بر لبه ی بلند ترین صخره ای که یافتی بایست و بپر 

فرشته اگر که باشی …

تا زمین بال های نهانت کتف هایت را خواهند شکافت و پرواز خواهی کرد

[+] [+]

یکشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۹

فرزندم. مادرت فاحشه ای بود لرزان ، تو مادرش کردی

[+] [+]

تو مار و پله یادتونه یه مار درازی بود، چند تا خونه مونده به آخر.
من تو زندگیم همش از همون میخورم

[+] [+]

یکشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۹

The Fool With The Tool Make The Rule

Welcome to IRAN

[+] [+]

شنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۹

هر دو راهی یه سه راهیه ، سومیش بازگشته

[+] [+]

چهارشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۹

حقيقت نهايي هيچ چيز قابل ادراك نيست

و هيچكسي ذره اي به كمال راه نمي يابد

اصول اوليه / هربرت اسپنسر

پ.ن 1: این جمله باشد نوشته ای برای مقبرم و دلیلی برای رفتنم.

پ.ن. 2: فیلم PI رو دیدین؟

There will be no order, only “Chaos"

[+] [+]

از این سیستمام که به یکی بگم یه کاری رو نکن ، بره بکنه و در نتیجه کردن اون کار :

بسوزه ، کـــونش پاره شه ، جــــر بخوره ، به خاک سیاه بشینه ، پر پر شه ، بد بخت شه ، فلک زده شه ، به گــا بره ، بال بال بزنه ، انش در بیاد

دیگه به تخــــمم نیست.

[+] [+]

یه فیلم پـــورن دارم قیافه دختره شبیه دوس دختر سابقه بعد روش تعصب دارم. گذاشتم تو یه فولدر جدا روش رمز گذاشتم کسی کپی نکنه .

[+] [+]

دوشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۹

از آدم هایی که تا دیروز حرف میزدند
و امروز ناگهان به سکوتی سهمگین فرو میروند
بترسید…

[+] [+]