جمعه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۸۹

به درجه ی باز شدن پاهایت نیست عزیزم.

به وحشی بودن روحت است که رام بودنش از نعل های کوبیده شده روی بال هایت پیداست.

گفته بودم رفیق نیمه راهی. تو فرشته شدی . من شیطان ماندم.

چهارشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۹

شما نمیدونید ، رابطه ی نزدیکی ست بین :

س.ک.س طولانی و  فست فود دلیوری

+  و صد البته گیر کردن دولتون لای زیپ شلوار وقتی مجبورید با عجله شلوار بپوشید و کیف پولتونو از وسط لباسا پیدا کنید.

دوشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۹

V
بعد نوشت : این اولین پست و کوتاهترین پست فارسی زبانی بود که بیش از 1000 لایک گرفت : )

به ارزشی به دید ترحم بنگرید نه تنفر

تو ،تو مثل اون طرف خنک بالش میمونی.

شنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۹

“بسمه تعالی”

من الیوم ،دست ما همان داف ماست

هالی علیه رحمه          

نه سه نقطه ایم که یعنی ادامه داریم …

نه نقطه ایم که یعنی تمام شدیم.

دو نقطه ایم ، مانده بین زمین و هوا ..

هر که میرسد یا کممان میکند یا زیادمان ، تا شاید آن گونه که دوست دارند دوستمان بدارند.

“بسمه اتعالی”

من الیوم ، دموکراسی ، دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت است.

هالی علیه رحمه

.


پنجشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۸۹


و خدا با عصبانیت عربده زد که "به جهنم افروخته بیفکنیدش"

[و مرد همچنان میخندید ...]