جمعه، خرداد ۰۸، ۱۳۸۸

+ حسنی میای بریم حموم؟

- نه نمیام ! میخوام تنهایی برم که جـ.ـق هم بزنم.

0 comments:

ارسال یک نظر