شنبه، دی ۰۴، ۱۳۸۹

و چه چیز غمگین تر از روحیست که

جسمش ارضا شده اما خودش  آرام نشده است

[+] [+]