شنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۸۷

[ تلوزیون – تبلیغ بازرگانی – اتاق خیلی  تاریک ]

+ عزیزم اون نافمه!

- خداییش؟ عمقش زیاده ها ولی!

.

.

.

+ عزیزم رفت تو چشم .

- میگم چرا لیزه یه کَما !

.

.

.

- من دارم میشم خانومی ،  تو شدی؟

+ عزیزم  کارت که با بالش تموم شد صدام کن.من میرم یه کم تلوزیون ببینم.

 

توصیه : یا حرفه ای باشید یا چراغ را روشن نگه دارید.

                                                              + روابط عمومی Holy Killer +

 

+ Leave A Comment (N) +

0 comments:

ارسال یک نظر