شنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۸۷

+ میخوری ؟

- نه بپیچ میبرم .

+ مممم ، چیزه ، میگم این شیلنگ نیستا !

0 comments:

ارسال یک نظر