یکشنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۷

[سر صحنه ی فیلم برداری]

کارگردان : همه چی حاضره؟ خانوم دستیار اینا دیالوگاشونو حفظن؟ عزیزان برداشت آخره ها. گند بزنید کونتــ.ــون پارس. همه ســـــکوت رو رعایت کنن. میریم واسه ضبط.

+ نور

- رفت!

+ صدا؟

- رفت.

+ دوربین؟

- رفت.

+ آماده ، اکشن!

[پوزیشن 180]

زن: آه.ه.ه.ه اوه.ه.ه.ه تندر عزیزم تندتر منو … جوووون!

مرد : میخوای؟ آره؟ بازم؟ مممم … من دوست دارم صداتو…

کات آقا کات !!! اینو از کدوم عمله خونه ای پیدا کردین؟

آخه مرتیکه ی یوووول . سریال سیمای خانواده که بازی نمیکنی . دوســــــت دارم صداتو یعنی چی؟ من مـــگه 8 تا سی دی Top P.o.r.n 2009 نـــــدادم بهت نگا کنی؟ چه گهی خوردی پس؟ حافظه ی آمیب از تو بیشتره.

به خدا دفعه بعد خراب کنی جفت پا تکل میرم تو جفت تخــ.ــمات.

خانوم محترم شمام این صداهای تخــ.ــــمی چیه در میاری. خانوم این روزا همه حرفه ای شدن. ما مخاطبمون حرفه ای. فرق صدای واقعی رو تشخیص میده از چس ناله های شما . هی از صبح بهت میگم حس بگیر ، حس بگیر حس بگیر. ریدی خب. به خدا این دفعه خراب کنی بازیگر میــگم بیاد از آفریقا ، شومبـ.ولش 1 متر و 25 سانــت که از ماتحـتت بره تو ازحلقت بزنه بیرون که صدای واقعی و حس دار تولید کنی.

ریــــدین همتون …

همه خفه شن. میریم واسه ضبط مجدد.

صدا؟

+ Leave A Comment (N) +

0 comments:

ارسال یک نظر