چهارشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۸

هی توییی که تو آینه واستادی و داری سرم نعره میزنی

ساکت باش… آروم باش … خفه شو…

خودم میدونم

.

.

.

خسته ای

خسته ای

خسته ای

.

.

.

0 comments:

ارسال یک نظر