جمعه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۸

از نشانه های نظم و فرهنگ در دنیای دیجیتال میشه به Empty کردن Recycle Bin  در ساعت 9:00 شب اشاره کرد.

0 comments:

ارسال یک نظر