پنجشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۸

دروغ تا آن هنگام که کشف نشود حقیقتی معصوم و پاک است.

بترس از هر حقیقت معصوم پاکی…

0 comments:

ارسال یک نظر