شنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۸۸

من آن روزی را میبینم که خود ار.ضـ.ـایی با خودش حس نوستالوژی برایمان به ارمغان خواهد آورد.

لعنت به ما ، آن روزی که خر خواهیم شد.

0 comments:

ارسال یک نظر