یکشنبه، تیر ۲۸، ۱۳۸۸


دستیار پلیس : قربان این همون کسی که یه تیکه از اثر دو.لش با اثر دو.لی که رو مفعول پیدا کردیم مطابقت میکنه .

کاراگاه : خب مظنون ، درس تنظیمتو چند شدی؟

مظنون : ( با نیش باز ) بیست قربان

کاراگاه : دستگیرش کنید ، این همونیه که کل دانشگاهو کرده.

+ پرده برداری از راز کرده های یک بکن زنجیره ای .