دوشنبه، آبان ۱۸، ۱۳۸۸


+ مادربرای اینکه به پسر کوچولوش که داشت از ترس گریه میکرد ، نشون بده که تو کمدش هیچ هیولایی وجود نداره ، رفت تو کمد و در و بست.

مادر هیچ وقت از کمد بیرون نیومد.