دوشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۹

به ارزشی به دید ترحم بنگرید نه تنفر