دوشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۹

V
بعد نوشت : این اولین پست و کوتاهترین پست فارسی زبانی بود که بیش از 1000 لایک گرفت : )