دوشنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۹

درست ترین جواب وقتی یکی برمیگرده اسم یه فیلم فرانسوی دهه 60 رو میگه و میپرسه که دیدیش ، میتونی بدی اینه که برگردی بگی بیا برو تو کو.نم قهوه ای مد شد بیا بیرون.