یکشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۹

آیا شما هم از اون دسته بودید که مقدمه کتاب های اندیشه سازان رو شونصد بار میخوندید ولی تستاشو حوصله نداشتید بزنید؟