شنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۸۹

قانون شماره 2335:

هر چیزی که به شما بال میده یه روزی شما رو به گا میده