پنجشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۸۹

تو ماشین های سوپر اسپورت که سرعت و اکسلریشن و هندلینگشون به وسیله ی سیستم های الکترونیکی پیشرفته محدود و کنترل میشه که راننده به خاطر خطای انسانی کنترل ماشین رو از دست نده ، یه دکمه ای هست که همه ی این سیستم ها رو غیر فعال میکنه به اسم

"Drive On Your Own"

اگه دفترچه راهنمای ماشینو بخونید نوشته به محض فشار دادن این دکمه تمام خدمات ماشین از گارانتی کارخونه خارج میشه.

هر آدمی یه روزی تو زندگیش باید با چشمای خیس ، با عربده بکوبه رو اون دکمه ی قرمز لعنتی ، چشاشو ببنده و پدال گاز زندگیشو تا ته فشار بده.

[+] [+] [*]