چهارشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۹

حقيقت نهايي هيچ چيز قابل ادراك نيست

و هيچكسي ذره اي به كمال راه نمي يابد

اصول اوليه / هربرت اسپنسر

پ.ن 1: این جمله باشد نوشته ای برای مقبرم و دلیلی برای رفتنم.

پ.ن. 2: فیلم PI رو دیدین؟

There will be no order, only “Chaos"

[+] [+]