سه‌شنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۹۰

ایستاده بر پاهای نیمه جانم
بر آنها فریاد میزنم که هنوز تسلیم نشده ام


همه اما در کمدهایشان
دنبال کروات های سیاه
کفش های سیاه
لباس های شب سیاه
میگردند

[+] [+]