یکشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۹۰

شیزوفرنی هم نداریم که حداقل تنها نباشیم

[+] [+]