یکشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۹۰

باید تا الان خودت فهمیده باشی 

نطفه  و درهای باز  ، همه در یک لحظه ، در یک جا ، بسته شد

یکبار برای همیشه

+ : برای فرزندی ، جامه بر سر کشیده ، که سرانجام درهای بسته و چینش منظم آجر های سخت ، دیوانه اش کردند .

[+] [+]