شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۸


اعتراف خدا در بخش خبری بیست و سی :


من از بی بی سی فارسی پول گرفتم که میر حسین رو بیافرینم.