دوشنبه، تیر ۱۵، ۱۳۸۸


- نه جدا تو منو چی فرض کردی هاااان؟ با توام ؟ هاااااان؟

- کره خر ، چطورمگه؟

- هیچی همین جوری پرسدم اطلاعاتم زیاد شه ، لطف میکنین ، سایتون مستدام .


+ درباره نقش هیکل طرف در گه خوری اضافه