پنجشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۸اگه من خدا بودم هیچ وقت به انسان ها نمیگفتم که خدایی وجود داره

راه های بهتری هم واسه تخلیه هیجان
و ایجاد و رهبری جنگ ها وجود داشت

مثلا میرفتم کاماندوز دو بازی میکردم حتی