دوشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۸فرزندم سعی کن عظمت در نگاه تو باشد نه در باسـ.ــنی که به آن مینگری


+ : البته اگه عظمت در باسن بود عظمت نگاهت رو کاهش بده ، چون ممکنه باسـ.ـن رو بادکنک ببینی.

+ : گاز نزن ، باشه بابایی؟