دوشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۸


یه جمله ای هست که میگه که "هر انقلابی فرزندان خود را میخورد"

اون درستش"میـ.ـگاید" ه ، خواستم در جریان باشید