سه‌شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۸


+ برای بار صدم عرض میکنم ، بنده وکیلم؟

- برای بار صدم عرض میکنم ، شما تـ.ــخم ما هم نیستی .