سه‌شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۸


دهان خود بر آب و نان میبندند

اما چشم های خود نمیتوانند که بر سینه های عریان ببندند.