سه‌شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۸


[گریه ی حضار]

- من که هنوز چیزی نگفتم

[ گریه ی مجدد حضار]