یکشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۸


- من نباشم کی موهاتو ناز میکنه؟


+ در این لحظه 37 نفر از پشت صحنه و زیر تخت و توی کمد
یک صدا داد زدن : من من من