یکشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۸


یک ردیف میله ی فولادی است وسط

و در هر دو طرف میله ها زندان است .

یک طرف کوچک تر و خلوت تر
یک طرف بزرگ تر و شلوغ تر