چهارشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۹

شما نمیدونید ، رابطه ی نزدیکی ست بین :

س.ک.س طولانی و  فست فود دلیوری

+  و صد البته گیر کردن دولتون لای زیپ شلوار وقتی مجبورید با عجله شلوار بپوشید و کیف پولتونو از وسط لباسا پیدا کنید.