شنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۹

ادب رو که در مکالمات روزانه لحاظ میکنی ، ریده میشه تو مفهوم.